Satış Sözleşmesi

 
E-Posta
Şifre

matbaa
 
...

Satış Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR          
1.1 SATICI          
Unvanı : SONER ÇALIŞKAN
MAVİ AJANS MATBAA REKLAM PROMOSYON HİZMETLERİ
 
Adres : Batı mahalle Vişne sokak No:3/A Pendik / İSTANBUL  
Vergi Dairesi : Pendik Vergi Dairesi  
           
           
Telefon : (0532) 704 17 60          
           
E-mail adresi : info@maviajansmatbaa.com          
1.2 ALICI
Unvanı :   
Adresi : 
Vergi Dairesi :           
Vergi Sicil no :           
Telefon :           
Faks     :           
E-mail adresi : 
           
MADDE 2. SÖZLEŞMEYE ESAS TEŞKİL EDEN ÜRÜN ve HİZMETLER
Ürün cinsi:
Ürün ebadı:  
Ürün adedi:          
Ürün teknik açıklamaları:  
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ve SÖZLEŞMEYE ESAS İŞLERİN İCRA ŞEKLİ
3.1 SÖZLEŞME KONUSU          

.........................................................................................'nin, Mavi Ajans Matbaa Reklam Promosyon Hizmetleri Soner Çalışkan'a siparişini verdiği ve nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli işbu sözleşmede belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2 SÖZLEŞMEYE ESAS İŞLERİN İCRA ŞEKLİ          

Madde 2'de yer alan ürün/ürünlerin grafik ve tasarım çalışmaları SATICI firma tarafından yapılacaktır. SATICI firma tarafından yapılacak grafik-tasarım çalışmaları Madde 1.1'de yer alan SATICI e-mail adresinden  Madde 1.2 de yer alan ALICI firmanın e-mail adresine gönderilecek olup,  tüm grafik-tasarım çalışmalarının ALICI firmaya gösterimi ile ilgili trafik bu   e-mail adresleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Yapılacak grafik-tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm çalışmaların son hali yine sözkonusu e-mail adresleri aracılığıyla SATICI firma tarafından ALICI firmaya gönderilecek, ALICI firma bu e-mail'e ''ONAYLIYORUZ'' ibaresi eklemek suretiyle SATICI firmaya tekrar e-mail yanıtlama yoluyla  geri e-mail gönderecek ve ürünün baskıya gitmesi konusunda SATICI firmaya onay verecektir. Bu onay işleminden sonra SATICI firma ürün için baskı aşamasına geçme yetkisini almış sayılacak ve ürünün basımı ile ilgili işlemlere başlayacaktır. Onay e-mail'inden sonra ALICI firma tarafından herhangi bir değişiklik talebi olması halinde SATICI firmanın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

MADDE 4. FATURA BİLGİLERİ
4. FATURA BİLGİLERİ
Firma ünvanı:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil No :
           
MADDE 5. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
5.1 ÜRÜN /HİZMET BEDELİ
Madde 2'de belirtilen Katalog ürün fiyat bilgileri:
Ürün bedeli                              :  TL        
Katma Değer Vergisi (%18)     :  TL        
Toplam Ürün bedeli                 :  TL        
           
5.2 ÖDEME ŞEKLİ
Toplam ürün bedeli olan (KDV dahil) ............................ Türk Lirasının  %40'lık kısmı işbu sözleşme tarihinde alıcı firma tarafından satıcı firmaya nakit olarak ödenecektir.  Kalan bakiye ise ürün teslim tarihinde satıcı firmaya nakit olarak ödenecektir. Nakit ödemeler elden veya SATICI firmaya ait Garanti Bankası Viaport/Kurtköy şubesi (şube kodu:1089) 6698705 hesap, TR08 0006 2001 0890 0006 6987 05 IBAN numaralı Soner Çalışkan hesabına yapılacaktır.
           
MADDE 6. SÖZLEŞMENİN SON BULMASI
Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.
           
MADDE 7. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ
İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
           
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Tarafların vergi levhası ve imza beyanname/sirküleri.
 
İşbu 2(iki) sayfadan ve (sekiz) maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve serbest irademizle imzaladık.
 
İstanbul,   …...../..……/ 201…
 
SATICI FİRMA ALICI FİRMA
Firma Yetkilisi Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı / Kaşe / İmza Adı-Soyadı / Kaşe / İmza
   
 
 
 
     

Pendik - İSTANBUL      Tel: +90 532 704 17 60
e-posta : info@maviajansmatbaa.com
MAVİ AJANS MATBAA REKLAM PROMOSYON HİZMETLERİ
© maviajansmatbaa.com 2010-2026 Yasal Uyarı Tüm Hakları Saklıdır.