Anlaşmalı Matbaa Nedir?

 
E-Posta
Şifre

matbaa
 

Anlaşmalı Matbaa Nedir?

ANLAŞMALI MATBAA NEDİR?

 
Anlaşmalı Matbaa, maliye ile yaptığı anlaşmayla fatura, irsaliye ve irsaliyeli fatura gibi mali yükümlülük barındıran evrakların basımında yetkili kılınmış olan  matbaalardır.
 
Maliye ile anlaşması olmayan matbaalar mali değeri olan evrakların basımını gerçekleştiremezler.
Fatura, bir işletmenin müşterisine sattığı bir malın veya verdiği bir hizmetin bedelini katma değer vergisi ile birlikte gösteren resmi bir evraktır. Fatura basımı yapmak isteyen işletmeler anlaşmalı matbaa ile iletişime geçerek fatura basımı yaptırabilirler. Örneğin Ankara’da faaliyet gösteren anlaşmalı matbaa İstanbul’da bulunan bir işletmenin faturalarını, irsaliyelerini veyahut irsaliyeli faturalarını basamaz. Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla anlaşmalı matbaa bulmak oldukça kolaylaşmıştır. Her şehirde veya bölgede anlaşmalı matbaalar vardır. İstanbul iline bağlı Pendik’te bulunan bir anlaşmalı matbaa bulmak için arama motorlarına (Google, Yandex, Bing vs…) Pendik Anlaşmalı Matbaa ya da İstanbul Anlaşmalı Matbaalar yazarak çıkan sonuçlardan ulaşılabilmektedir.
 
Anlaşmalı Matbaa kavramı daha kısa bir ifadeyle maliye tarafından resmi evrak basmaya yetkilendirilmiş matbaa şeklinde tanımlanabilir.
 
Maliye tarafından onay verilmeyen matbaalar hiçbir şekilde mali değeri bulunan evrakların basımını yapamazlar. Çünkü mali değeri bulunan evraklar devletin ilgili birimlerinin denetimi ile basılmalıdır.  Bu sebeple Vergi kanununda bahsi geçen tüm resmi evrakların basımı anlaşmalı matbaalar tarafından yapılır.
 
Mali Değeri Bulunan Evraklardan bazıları aşağıdaki gibidir.
Fatura
Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası
Serbest Meslek Makbuzu 
 
Mali değeri bulunan evrakları bilgisayar ortamında bir yazıcının yazabileceği formatta ya da elle doldurulabilecek ciltler halinde de bastırılabilir.
 
Fatura veya irsaliye gibi mali değeri bulunan evrakları bastırmak isteyen kişi ve kuruluşlardan basım için gerekli bazı evraklar istenilmektedir. Bunlar; Nüfus cüzdanı,  vergi levhası, açılış tutanağı veya son alınan tahakkuk fişi, şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopileridir.  Basım öncesi bu evraklar anlaşmalı matbaaya ibraz edilir.
 
Basılan evrakların üzerinde işletmenin ve anlaşmalı matbaanın bulunduğu ilin plaka kodu yer alır. Örneğin, İstanbul’da bulunan Anlaşmalı matbaa basımını yaptığı resmi evrakların üzerine İstanbul’un plaka kodunu il kodu : 34 şeklinde basmak zorundadır.
 
Resmi evrak basmaya yetkili matbaalar her ilde bulunan vergi daireleri tarafından yetkilendirilirler.

 
 
 
     

Pendik - İSTANBUL      Tel: +90 532 704 17 60
e-posta : info@maviajansmatbaa.com
MAVİ AJANS MATBAA REKLAM PROMOSYON HİZMETLERİ
© maviajansmatbaa.com 2010-2026 Yasal Uyarı Tüm Hakları Saklıdır.